Over Fresh Valley

Teelt bij Fresh Valley

 

Onze tomaten worden geteelt in moderne kassen op locaties in Uden (27.500 m2) en Maasbree (62.500 m2). Door de spreiding van plantdata’s en gebruik van belichting is Fresh Valley in staat jaarrond ruim 16 miljoen heerlijke smaaktomaatjes te produceren.

Om het gewas zo optimaal te laten groeien wordt d.m.v. een klimaatcomputer alles geregeld. Dat wil zeggen; de watergift, voeding en de energie wordt afhankelijk van het weer en de stand van het gewas aangestuurd.

Het teeltseizoen van de tomatenteelten begint rond begin november als de nieuwe planten in de kas worden gezet. Deze nieuwe planten moeten dan nog enige tijd groeien voordat de eerst oogstbare tomaten aan de planten hangen. Afhankelijk van het klimaat en de hoeveelheid buitenlicht zullen de eerste tomaten begin januari worden geoogst.

Het tempo van de bloei en de oogst ligt in het voorjaar lager dan in de zomer. Het oogsten van tomaten gaat door tot half oktober. De teelt duurt ongeveer 50 weken. In 40 weken daarvan wordt er geoogst. Tussen twee teelten door is de kas ongeveer twee weken leeg voor de voorbereiding van de nieuwe teelt (grote schoonmaak).

Fresh Valley beschikt tevens over moderne inpakhal waar alle tomaten verpakt worden naar de wensen van de klant.

Dit bedrijf is als lid aangesloten bij de GMO-erkende telersvereniging ZON, de verkoop van onze producten geschiedt uitsluitend via ZON.

Biologische bestrijding


Binnen het Global-Gap wordt er maximaal biologisch geteeld. Dit houdt in dat alle mogelijke moeite gedaan wordt om plagen van insecten die voor de tomaat schadelijk zijn, zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden te bestrijden. Hierbij mag slechts, indien de plaag niet meer biologisch te controleren is en er grote economische schade dreigt, plaatselijk met selectief werkende correctiemiddelen ingegrepen worden. Dit lukt het ene jaar beter dan het andere jaar, omdat bepaalde insecten van buitenaf plotseling massaal toe kunnen slaan.

De diverse soorten biologische bestrijders worden gekocht bij een tuinbouwtoeleveringsbedrijf. Zij voorzien ons van een zeer uiteenlopend arsenaal van natuurlijke vijanden tegen onder andere spint, luis, trips, mineervlieg, rupsen, witte vlieg, e.d.

Ook komt het zeer regelmatig voor, doordat we nagenoeg geen chemische bestrijding meer uitvoeren, dat diverse natuurlijke vijanden, spontaan van buiten de kas binnen komen vliegen. In de vroege zomer zijn ook vooral de broedende kwikstaartjes een uitstekende bestrijder van rupsen, die ons gewas door vraat beschadigen.

Biologische balans is het bestrijden van ziekten en plagen met nuttige organismen (natuurlijke vijanden) en natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Door de inzet van sluipwespen, roofmijten en roofwantsen (natuurlijke vijanden) wordt een biologisch evenwicht gecreeërd. Zo worden er bijv. ruim 450.000 sluipwespen per week uitgezet!